Vad kan vi hjälpa er med?

Vi är två konsultföretag inom området Kompetens- och metodutveckling i validering för personal inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

Vi kan designa kurser och workshops efter era önskemål och behov. Förutom detta är vi ett professionellt stöd när det gäller ; handledning, studie-och yrkesvägledning och meritportfölj. Vi kan också utföra kartläggning och bedömning av personer som är i arbete, arbetssökande eller på väg in i studier. 


Tidigare gemensamma uppdrag:

Via ett EU-projekt på Cityakademin i Örebro, fick vi ett europeiskt pris i validering 2007.

2014 arbetade vi med ett uppdrag för Örebro kommun. Vi kartlade den teoretiska och erfarenhetsbaserade kunskapen för ett 60-tal chefer inom förvaltningen för funktionshinder.

Våren 2015 fick vi ett uppdrag från Stadsmissionen i Stockholm att skapa kartläggningsutlåtande för behörighet av personer som inte var formellt behöriga till YH-utbildningen Behandlingspedagog.

Våren 2016 utbildade vi personal inom Yrkeshögskolan i tre län, på uppdrag av Region Jönköping.

Seminarier och kurser har vi haft kontinuerligt sedan 2004 via Cityakademin, lärcentrum i Örebro kommun. Våra filmer finns på Orebro.se/validering.