Valideringsfilmer, Örebro kommun, Youtube ; ValideringTre validander , Meritportfölj , Papper på din kompetens . 

Myndigheten för Yrkeshögskolan, valideringsinfo.se

CEDEFOP.eu

Skolverket

Valideringsdelegationen

NVL.org;  Nordiskt nätverk för vägledning och vuxnas lärande