Ingrid Båve, utvecklingsledare,konsult

Tel 076-1956999

Min formella utbildning är en Fil kand i beteendevetenskapliga ämnen, PA-utbildning, SYO-utbildning, samt en ettårig mediapedagogutbildning vid Dramatiska institutet. Efter många år inom ungdomsgymnasiet i Örebro kommun fick jag ett uppdrag att starta ett väglednings- och valideringscentrum på Cityakademin, ett lärcentrum för vuxna i kommunen. Där  arbetade jag som utvecklingsledare de 10 sista åren före pension. Under denna tid var jag projektledare för flera EU-projekt i validering och studie- och yrkesvägledning. Därefter har jag arbetat som konsult i validering. Uppgifterna har varierat från kompetensbedömning av fast anställd personal till kurser i validering för personal inom Yrkesvux och YH-utbildare tillsammans med min kollega Annika. Under 2016-2017 har jag medverkat i en expertgrupp på YH-myndigheten för att utveckla en valideringsstandard för Branscherna .

Annika Åberg- Hellund, studie-och yrkesvägledare, konsult

Tel 070-2889967

Min formella bakgrund är en Fil kand i beteendevetenskapliga ämnen och SYO-utbildning. Jag har arbetat inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Jag har också  arbetat inom kriminalvården, på Kumlaanstalten och på häktet i Örebro. På bägge ställen hade jag ansvaret för de intagnas respektive de häktades studier. De sista åtta åren före min pension arbetade jag som studie- och yrkesvägledare på CityAkademin, ett väglednings- och lärcentrum för vuxna i Örebro. Där hade jag ett speciellt ansvar för kartläggning och validering. Som konsult har jag arbetat inom olika projekt, t ex "Förskola i förändring", "Meritportfölj" och "Stöd och matchning". Tillsammans med min kollega, Ingrid har jag haft gemensamma uppdrag.  Se startsidan. Från januari till juli 2017 arbetade jag som studie- och yrkesvägledare för Sfi -elever inom vuxenutbildningen i Örebro kommun.